Què és una “PASSIVHAUS” o “CASA PASSIVA”?

 És aquella Arquitectura energèticament eficient i econòmicament assequible que té com a referència l’estàndard d’eficiència energètica internacional més exigent i reconegut en la construcció Sostenible: l’estàndard Passivhaus.

L’objectiu principal de l’estàndard Passivhaus és garantir el màxim confort interior amb un consum energètic mínim, contribuint d’aquesta manera a un important estalvi en la factura energètica.

Passivhaus no implica ni l’ús d’un tipus de material de construcció ni un estil arquitectònic específic; sinó que és un concepte de construcció d’elevada qualitat i amb solvència contrastada (més de 20 anys d’experiència i més de 25.000 edificis construïts amb els millors resultats certificats).

El Disseny Passivhaus:

 • Recull els principis de l’Arquitectura Bioclimàtica, i des de las comprensió de l’entorn i l’optimització dels recursos naturals existents permet generar espais amb el màxim confort ambiental i la mínima dependència energètica.
 • Revisa i actualitza les prestacions exigibles als elements constructius
  • Aïllament tèrmic adequat
  • Absència de Ponts tèrmics
  • Estanquitat a l’aire
  • Finestres d’elevades prestacions
 • Incorpora l’exigència de la màxima eficiència de les instal·lacions i la Ventilació mecànica amb recuperació de calor.
 • Mesura, Quantifica i Certifica la validesa de les solucions amb el càlcul de la demanada energètica.

Passivhaus és CONFORT i SALUT

 El Confort i el Benestar dels usuaris és al centre dels nostres projectes.

Una construcció Passivhaus obté sens dubte, el màxim confort tèrmic, acústic i ambiental; i garanteix alhora un espai de vida saludable pels seus ocupants.

Gràcies a l’aïllament i estanqueïtat dels elements constructius, s’aconsegueix un silenci interior extraordinari i unes  condicions tèrmiques òptimes: temperatura constant i homogènia, sense salts tèrmics ni corrents d’aire. La temperatura interior de l’edifici roman dia i nit durant tots els mesos de l’any a prop de la temperatura de confort i cal molt poca energia per condicionar-lo.

Clase-A segons Ashrae-ISO-7730

El sistema de ventilació, insuflant aire fresc i net de forma imperceptible i constant, proporciona a l’usuari una elevada qualitat de l’aire interior (baix contingut de CO2) i filtrant el 90% de pol·len i partícules nocives que es puguin trobar a l’aire, especialment en gran ciutats amb elevats nivells de contaminació.

Passivhaus és màxima EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

El disseny Passivhaus garanteix la màxima eficiència energètica; els seus consums energètics són tan baixos que permet un estalvi molt important en la factura, de fins un 75% respecte la construcció tradicional (85-90% en alguns casos). La poca energia suplementària que requereix es pot cobrir amb facilitat amb fonts renovables.

És el millor camí per obtenir una edificació nZEB (Nearly Zero Energy Building).
Una nZEB és aquella edificació (sigui obra nova o rehabilitació) que garanteix una demanda energètica mínima (amb un consum energètic quasi Nul o Zero), i que per tant redueix la seva petjada ecològica al llarg de la seva vida útil.

Segons la Directiva Europea 2010/31/UE des del 2018 per a edificació pública i 2020 per a la resta d’edificacions de nova construcció, aquestes hauran de ser nZEB.

El Passivhaus Institut preveu 3 Certificacions en funció del grau d’Eficiència Energètica assolit:

 • Passivhaus Classic (cases de màxima eficiència energètica)
 • Passivhaus Plus (cases autosuficients – que produeixen l’energia que necessiten)
 • Passivhaus Premium (cases que produeixen més energia de la que consumeixen)

Passivhaus és garantia de QUALITAT

El compliment de l ‘estàndard Passivhaus es basa en el modelat de l’edifici que durant la fase de Disseny cal realitzar amb el software PHPP (Passivhaus Planning Package); i s’aconsegueix mitjançant l’Optimització del Balanç Energètic de l’Edifici (relació entre guanys i pèrdues).

A més, cal construir-les amb gran rigor (exigint una supervisió formada i exhaustiva in situ) i, un cop acabada la construcció, certificar el nivell d’hermeticitat mitjançant un test de pressurització (Blower Door). Addicionalment, la majoria, monitoritzen durant els primer anys les condicions interiors (qualitat de l’aire, temperatura i humitat relativa).

L’estàndard Passivhaus implica necessàriament, doncs, un disseny acurat, una construcció rigorosa i un control de qualitat de l’obra acabada; i és per tant garantia de Qualitat.

Passivhaus és ESTALVI i VALOR AFEGIT

És la millor inversió en Estalvi i Valor Afegit des del primer dia.

​Segons diversos estudis, de mitjana, l’amortizació i el retorn de la inversió en la construcció Passiva s’obté en els primers 5 a 7 anys d’ús per l’ESTALVI en el COST ENERGÈTIC.

Passivhaus i CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

 És la millor solució per assolir la Sostenibilitat si tenim en compte que avui en dia el parc immobiliari existent és responsable del 40% de l’energia consumida a la UE i un 1/3 de les emissions de CO2.

Per tal de minimitzar la petjada ecològica, a més, es poden emprar materials o sistemes constructius respectuosos mediambientalment, com la bioconstrucció i els materials recilcats/reciclables.

L’ús de materials naturals en la construcció és l’opció més sostenible i avui en dia no estan únicament associats a sistemes artesanals sinó que el mercat ha incorporat solucions industrialitzades i tecnològiques molt interessants per a l’arquitectura més contemporània.

Tenim experiència en estructures de fusta procedent dels boscos gestionats de forma sostenible i certificats amb els segells PEFC o FSC, que a partir de la tecnologia BIM i un sistema industrialitzat permet una construcció altament prefabricable, amb major qualitat i precisió d’execució, una reducció important de terminis d’ obra i amb costos controlats.

En qualsevol cas també caldrà minimitzar els residus en la construcció dels edificis.

Igualment, recomanem instal·lacions per l’estalvi en el consum d’aigua mitjançant la reutilització d’aigües pluvials o aigües grises, instal·lacions elèctriques biocompatibles, per evitar camps electromagnètics, així com la utilització de materials lliures de COV’s (Compostos Orgànics Volàtils) perjudicials per a la salut.

 Vols una PASSIVHAUS?

 Som Dissenyadors Passivhaus Certificats (Certified Passivhaus Designers) des de 2011.

La nostra experiència ens permet assessorar i acompanyar els nostres clients en la redacció i construcció de Passivhaus des de l’elecció d’un Solar fins el Final d’Obra o la Certificació.

Oferim un Disseny Arquitectònic Sostenible i Saludable, a mida, i garantim l’assoliment dels objectius d’Eficiència Energètica amb resultats Certificables.

  Si en vol saber més…
 sarsanedas_arquitectura#pol_sarsanedas#passive_house